Akikah anak lelaki yang syar’i

Akikah anak lelaki yang sesuai dengan aturan dalam hukum islam. Merayakan hadirnya bayi dengan ibadah aqiqah merupakan sunnah yang diutamakan. Apalagi bila dikarunia seorang bayi putra atau lelaki, lebih utama lagi dengan dua ekor kambing. Mengapa demikian?, sebab sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh rasullulloh SAW.

Akikah anak lelaki yang syar'i

Akikah anak lelaki dengan dua kambing

Akikah anak lelaki dengan dua ekor kambing atau domba. al-Hafidz Ibnu Hajar berkata dalam “Fathul Bari” (9/592) : “Semua hadist yang semakna dengan ini menjadi hujjah bagi jumhur ulama dalam membedakan antara bayi laki-laki dan bayi perempuan dalam masalah aqiqah.”

Dari Aisyah dia berkata : Rasulullah bersabda : “Bayi laki-laki diaqiqahi dengan dua kambing yang sama dan bayi perempuan satu kambing.” [Shahih, Hadits Riwayat Ahmad (2/31, 158, 251), Tirmidzi (1513), Ibnu Majah (3163), dengan sanad hasan].

Boleh akikah anak lelaki dengan satu kambing.

Dari Ibnu Abbas bahwasannya Rasulullah bersabda : “Menaqiqahi Hasan dan Husain dengan satu kambing dan satu kambing.” [HR Abu Dawud (2841) Ibnu Jarud dalam kitab al-Muntaqa (912) Thabrani (11/316) dengan sanadnya shahih sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Daqiqiel ‘Ied]

Berdasarkan hadist diatas dari Ibnu Abbas. Sebagian ulama berpendapat boleh mengaqiqahi bayi laki-laki dengan satu kambing yang dinukil dari perkataan Abdullah bin ‘Umar, ‘Urwah bin Zubair, Imam Malik dan lain-lain mereka semua berdalil dengan hadist Ibnu Abbas diatas.

Tetapi al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahulloh berkata dalam kitabnya “Fathul Bari” (9/592) : “…..meskipun hadist riwayat Ibnu Abbas itu tsabit (shahih), tidaklah menafikan hadist mutawatir yang menentukan dua kambing untuk bayi laki-laki. Maksud hadist itu hanyalah untuk menunjukkan bolehnya mengaqiqahi bayi laki-laki dengan satu kambing….”

Sunnah ini hanya berlaku untuk orang yang tidak mampu melaksanakan aqiqah dengan dua kambing. Jika dia mampu maka sunnah yang shahih adalah laki-laki dengan dua kambing.

Demikian ulasan mengenai akikah anak lelaki. Semoga dengan melaksanakan salah satu syiar islam ini, si buah hati bisa jadi orang yang soleh. Untuk informasi atau pemesanan aqiqah bisa hubungi :

0822 6565 2222 Pak Mudzakir

Alamat Layanan aqiqoh solo : Sumber Nayu 03/12,Kadipiro, Banjarsari, Solo. 57136.
Alamat Layanan aqiqah semarang : Di Jalan Mawar 2 Nomer 135 ,Sendang Mulyo, Tembalang ,Semarang.
Alamat Layanan akikah Jogja : Mandungan 1 rt2 rw 24 margoluwih,kecamatan seyegan, sleman,Yogyakarta. kode pos 55561.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *